Personal

Personal calificat în domeniu cu experiență de muncă bogată

Organismul de Certificare Produse

din cadrul SRL CERTMATCON efectuează lucrări de certificare a produselor în domeniul reglementat și nereglementat conform cerințelor standardelor de referință.

Laborator Încercări

Laboratorul de Încercări din cadrul SRL CERTMATCON efectuează încercări de determinare a conținutului de radionuclizi în componența produselor pentru construcții.