Personal

Personal calificat în domeniu cu experiență de muncă

Organismul de Certificare Produse

din cadrul SRL CERTMATCON efectuează lucrări de certificare a produselor în domeniul reglementat și nereglementat conform cerințelor standardelor de referință.

Centrul de Încercări

Centrul de Încercări, Expertiză și Cercetare din cadrul SRL CERTMATCON