Noutăți

Transpunerea cadrului legislativ al UE în domeniul produselor pentru construcții

Reformele legislative și normative în domeniul construcțiilor decurg intr-un temp foarte rapid astfel, în temeiul Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.808 din 07 octombrie 2014 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, Ministerul Dezvoltării Regionale și Constructiilor a elaborat și promovează adoptarea Regulamentului de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii.

Acest act legislativ va transpune Regulamentul (UE) nr.305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate privind comercializarea produselor pentru construcţii pe teritoriul tarilor membre UE. În esență va fi modificată și procedura de evaluarea a conformității produselor. Suntem siguri că perioada de tranzitie pentru acest Regulament va oferi posibilitate atit Organismelor de Evaluare a Conformității cît si producătorilor de materiale de construcții să-și ajusteze activitatea și să se conformeze cerințelor.

Cu respect,
Echipa CERTMATCON

12.12.2017