Noutăți

Spre executarea Legii nr. 235 din 01.12.2011

Spre executarea Legii nr. 235 din 01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii şi a Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea instituţiei publice MOLDAC a iniţiat semnarea convenţiilor cu autorităţile de reglementare, referitoare la evaluare a organismelor de evaluare a conformităţii care solicită dreptul de a activa în domeniile reglementate, cu recunoaşterea ulterioară de către autorităţile de reglementare. 

Astăzi, 21.mai 2013 a fost semnată prima convenţie de acest tip între Centrul Naţional de Acreditare MOLDAC şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, document care va constitui baza pentru colaborarea în realizarea scopului comun: conformitatea produselor din domeniul construcţiilor cerinţelor europene şi internaţionale. 

Din partea MOLDAC Convenţia a fost semnată de către Directorul Dna Eugenia SPOIALĂ, din partea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor de către viceministrul Dl Anatolie ZOLOTCOV.

Cu respect,
Echipa CERTMATCON

25.02.2018