Formulare pentru solicitanți

CERERE certificarea mobilierului

DOWNLOAD

CERERE certificare materiale de construcții

DOWNLOAD

Cerere pentru încercări de laborator (radiologie)

DOWNLOAD

CONTRACT de prestări servicii de certificare

DOWNLOAD

CHESTIONAR de autoevaluare

DOWNLOAD

Anexa cererii (comună)

DOWNLOAD

LISTA documentelor pentru certificare

DOWNLOAD

Reguli marca CERTMATCON

DOWNLOAD

De către OC CertMatCon se pune la dispoziție marca de conformitate SM cu numărul de acreditare al Organismului de certificare OCpr. - 049.

ATENȚIE!!!

Marca de conformitate trebuie să fie utilizată de către solicitanţii/furnizorii de produse certificate obligatoriu pentru menţionarea unui grad suficient de încredere a conformităţii produselor furnizate pe piaţa Republicii Moldova cu cerinţele standardelor, reglementărilor, cu alte documente normative în vigoare. Marca atestă că produsele plasate pe piaţă de către solicitant sunt conforme cu cerinţele standardelor, reglementărilor şi alte documente normative în vigoare pe tritoriul Republicii Moldova. Utilizarea Mărcii se face cu respectarea proporţiilor originale. Micşorarea sau mărirea acesteia trebuie să respecte condiţiile de lizibilitate (se face numai din colțul imaginii).