Noutăți

ORDINUL Nr. 20 din 08-02-2021!

Prin Ordinul 20 din 08.02.2021 a fost aprobată Lista standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, conform anexei.

De asemenea a fost abrogat Ordinul nr. 380 din 31.07.2018 “Cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 336-346, art. 1315).

Vedeți link-ul: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125463&lang=ro

Cu respect,
Echipa CERTMATCON

19.02.2021