Centru de certificare și încercări

Asigurarea securității și calității produselor

AFLĂ DETALII

Prezentare generală

CERTMATCON OC – organism de certificare de terţă parte ce-şi desfăşoară activitatea în domeniul evaluării conformităţii şi anume certificarea materialelor de construcţii și mobilierului. CERTMATCON LÎ – laborator de încercări de terță parte ce-şi d...

CITEȘTE MAI MULT...

Scurt istoric

CERTMATCON este un organism de evaluare a conformității independent, cu capital integral privat, fondat la 23 august 2010, care are ca obiect de bază desfăşurarea activităţii de certificare a produselor și încercări. ...

r>La 22 martie 2011 Organismul de certificare produse (OC) din cadrul SRL CERTMATCON a fost acreditat de către CAECP –Organismul naţional de acreditare din Republica Moldova conform cerinţelor SM SR EN 45011:2003.
La 22 aprilie 2011, prin Ordinul Ministerului Economiei Nr.55 OC CERTMATCON a fost desemnat pentru îndeplinirea sarcinilor relevante prevazute în Reglementarea Tehnică cu privire la produse pentru construcţii, aprobată prin Hotărîrea Guvernului Nr.226 din 29.02.2008.
Din 08.05.2014 OC CERTMATCON este acreditat de Organismul National de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC) și declarat că satisface cerințele standardului internațional SM SR EN ISO/CEI 17065:2013 și că este competent să certifice produsele stipulate în anexele acestuia. În urma acreditării OC CERTMATCON i se atribuie numarul de identificare OCp – 049.
La 29 iulie 2015 OC CERTMATCON este recunoscut de către autoritatea de reglementare - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor – prin Ordinul MDRC nr.80.
Din 31 iulie 2015 Laboratorul de Încercări (LÎ) din cadrul SRL CERTMATCON este acreditat de către MOLDAC și declarat că satisface cerințele standardului internațional SM SR EN ISO/CEI 17025:2006 atribuinduse numărul LÎ-101.
La 15 octombrie 2015 LÎ CERTMATCON este recunoscut de către autoritatea de reglementare - Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor – prin Ordinul MDRC nr.111.

CITEȘTE MAI MULT...

Misiune, Concept, Strategie

Este de a ne desfăşura activitatea cu înalt profesionalism şi corectitudine


Misiune

Asigurarea, prin certificările și încercările realizate în cadrul SRL CERTMATCON, unui produs ce corespunde cerinţelor de securitate şi calitate.


Concept

Întrun mediu de afaceri dificil, cu schimbări permanente, importanţă deosebită o are competitivitatea şi dorinţa continuă de perfectionare. Având aceste priorităţi, suntem gata să oferim clienților noştri cele mai bune servicii, atât astăzi, cât şi în viitor.


Strategie

Menţinerea acreditării emise de către MOLDAC. Identificarea şi aplicarea unor masuri ce ar aduce la creşterea volumului de servicii prestate prin atragerea clienţilor din străinătate.

Acreditări