Noutăți

Când Gost-urile sovietice vor deveni Standarde Europene?

Când Gost-urile sovietice vor deveni Standarde Europene?

Aceasta este întrebarea care îi macină pe toți participanții de pe PIAȚA construcțiilor din Republica Moldova.

Răspunsul este simplu: la 31 decembrie 2020 toate GOST-urile vor fi anulate.

De câțiva ani buni sunt întreprinse acțiuni de aliniere și implementare a cadrului normativ și a practicilor naționale la cerințele și regulile Uniunii Europene. Aceste acțiuni rezultă din angajamentele asumate de Republica Moldova prin ratificarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană prin Legea nr. 112 din 02.07.2014, prin Planul naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere în perioada 2017-2019, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1472 din 30.12.2016, precum și prin Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 11.12.2014 „Cu privire la armonizarea reglementărilor tehnice şi a standardelor naţionale în domeniul construcţiilor cu legislaţia şi standardele europene”.

În mod tradițional, sectorul construcțiilor este reglementat de mai multe categorii de documente normative (norme, coduri de bune practici, standarde etc.). Implementarea eficientă a standardelor europene în acest sector trebuie susținută de eforturile rezonabile ale autorităților de reglementare de a adapta documentele normative în construcții la standardele europene. Este esențial ca acest proces să fie sistematic, bine conceput și planificat. Prin urmare, implicarea în acest proces a tuturor părților interesate este o necesitate și poate asigura rezultate mai bune și un proces de tranziție mai facil (IMM-uri, autorități de reglementare, organisme din domeniul infrastructurii calității, societatea civilă și mediul academic).

Cu toate că ritmul de preluare a standardelor europene privind produsele pentru construcții este foarte înalt, procesul de implementare a acestor standarde decurge încă foarte lent și anevoios. Acest fapt se datorează mai multor factori, și anume:

  • Lipsa de personal competent din domeniul proiectării, ce ar deține cunostințe aprofundate de aplicare și implementare;

  • Lipsa informării și instruirilor în masă;

  • Lipsa de entități de control capabile de a realiza supravegheri conform standardelor europene;

  • Lipsa  de producători si consumatori interesați în implimentarea acestor standarde.

Adoptarea standardelor este totuși imperativă, într-un final implicând retragerea Gost-urilor conflictuale, mai ales că majoritatea nu mai țin piept progresului tehnic.

Oportunități/ Beneficii oferite de standardele europene:

✅ Oferă produse mai sigure și mai calitative pentru consumatorii locali;

✅ Facilitează accesul pe piața UE a producătorilor autohtoni;

✅ Impune proiectanții să utilizeze materiale performante, actuale;

✅ Simplifică procedura de plasare pe piața autohtonă a produselor din UE;

✅ Stabilesc noi criterii de performanță pentru produsele autohtone.

 

OC CERTMATCON, astăzi este gata pentru instruiri, mese rotunde, webinare cu tematica implemetării standardelor EU, astfel asigurând o bună înțelegere a acestui proces și o cale usoară de aplicare. Pentru că ne pasă de viitorul țării și a calității produselor de construcție plasate pe piața RM, suntem deschiși și transparenți.

Nu ezitati sa ne contactati!
☎️ 078 191 001 - Echipa Certmatcon este la dispoziția Dvs!

Cu respect,
Echipa CERTMATCON

23.06.2020